TALEEFOONKA LANDLINE

Isgaarsiinta xafiisyada oo lafududeeyay

Xafiisyada ku haboon landlineka

Landlineka waa adeeg qiima jaban

Booqo xarumeheena si aad u iibsatid

PACKAGES

Features

COMPARE PACKAGES
 • Registration
 • Landline phone price
 • Landline to landline
 • Landline to phone

PREPAID

$ 3 PER MONTH
 • $10
 • $10
 •  
 •  

POSTPAID

PER USAGE
 • $10
 • $10
 •  
 •  

Features

COMPARE PACKAGES
 • Registration
 • Landline phone price
 • Landline to landline
 • Landline to phone

PREPAID

$ 3 PER MONTH
 • $10
 • $10
 •  
 •  

Features

COMPARE PACKAGES
 • Registration
 • Landline phone price
 • Landline to landline
 • Landline to phone

PREPAID

PER USAGE
 • $10
 • $10
 •  
 •  
As for the usage fees it depends on the user’s preferences. they can either pay the money or make the caller pay for their call.

Short Codes

Normal

$ 100 PER MONTH
 • Any Short code
  That is neither silver nor gold.

silver

$ 200 PER MONTH
 • 2-same digits in the 3 digit short code.233
 • 3-same digit in the 4 digit short code.2333
 • 2-same digits that occur 2 time.2233
 • 4-same digits in the 5 digit short code.23333
 • 2-same digits that occur 2 times.23344

Gold

$ 300 PER MONTH
 • 3-same digits in the 3 digit short code.333
 • 4-same digits in the 3 digit short code.3333
 • 5-same digits in the 3 digit short code.33333
CAAWIN MA U BAAHANTAHAY? GARAAC NAMBARKAAN +252 05 822009
Follow Us on Social Media