NALASOO XIRIIR

NalaSoo Xiriir Maanta

Waqti walba lasoo xiriir xafiisyadeena.
Macamiil wax yar u dul qaado marka nasoo wacdhid Phone General Inquiries: +252-05-822001 | 121

HEADQUATERS

Bosaso

ADDRESS TWO

Garowe

Follow Us on Social Media