KHADKA MOBILEKA

XIRMOOYINKA KHADKA

MAALINLE

Daily
 • $0.25 @ 300MB
 • $0.5 @ 1GB
 • $1 @ 2GB
 • $2 @ 4GB
 • $3 @ 6GB
 • $5 @ 15GB

TODOBAADLE

Weekly
 • $0.25 @ 200MB
 • $0.5 @ 500MB
 • $1 @ 1GB
 • $2 @ 3GB
 • $3 @ 5GB
 • $5 @ 12GB

BILLE

Monthly
 • $0.5 @ 300MB
 • $1 @ 800MB
 • $2 @ 2GB
 • $3 @ 3GB
 • $5 @ 10GB
 • $6 @ 20GB

BILE XADDIDAN

Montly fixed
 • $20 @ 45GB
 • $40 @ 90GB
 • $50 @ 120GB
 • $100 @ 300GB
 • $150 @ 450GB
 •  

QAABKA IIBSIGA

Laba qaab ayaad u iibsan kartaa xirmooyinka khadka internetka.

Qaabka *122#

Qaabka *855#

Follow Us on Social Media