Xirmooyinka khadka

MAALINLE

Daily

$0.25 @ 300MB

$0.5 @ 1GB

$1 @ 2GB

$2 @ 4GB

$3 @ 6GB 

$5 @ 15GB

TODOBAADLE

Weekly

$0.25 @ 200MB

$0.5 @ 500MB

$1 @ 1GB

$2 @ 3GB

$3 @ 5GB 

$5 @ 12GB

BILLE

Monthly

$0.5 @ 300MB

$1 @ 800MB

$2 @ 2GB

$3 @ 3GB 

$5 @ 10GB

$6 @ 20GB

BILE XADDIDAN

Montly fixed

$20 @ 45GB

$40 @ 90GB

$50 @ 120GB

$100 @ 300GB

$150 @ 450GB


Qaabka iibsiga

Laba qaab ayaad u iibsan kartaa xirmooyinka khadka internetka.

Qaabka *122#

  • Garaac *122#
  • Taabo xirmada aad rabtid

Qaabka *855#

  • Garaac *855#
  • Taabo igu shub xirmo (hadaa qof kale aad urabtid taabo namar 2
  • Dooro xirmada aad rabtid